Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Brandpulse. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan je vragen en verzoeken en om je te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt en hoe we deze informatie gebruiken.

 

Definities

 1. Privacyverklaring
  Dit Privacybeleid.
 2. Gebruiker
  Iedere gebruiker/bezoeker van de Website.
 3. Website
  De website www.brandpulse.nl.
 4. Verantwoordelijke
  Brandpulse BV, gevestigd te Eindhoven.
 5. Persoonsgegevens
  De persoonlijke gegevens van Gebruiker (vastgelegd in art. 1).
 

Algemeen

 1. In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn:
  1. In het contactformulier: Naam, e-mailadres en het bericht of de vraag.
  2. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief: Voornaam, achternaam en het e-mailadres.
  3. Voor de Marketingkalender: Naam, e-mailadres en persoonlijke voorkeuren.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Brandpulse verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze Persoonsgegevens via de Website aan Brandpulse heeft doorgegeven. Het doorgeven van Persoonsgegevens vindt plaats door het accepteren van de cookiebanner, het invullen van het contactformulier, het stellen van een vraag via de website, het inschrijven voor een nieuwsbrief of het aanvragen van de Marketingkalender.
 2. Brandpulse gebruikt deze Persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Brandpulse heeft verstrekt.
 3. Als de Gebruiker Brandpulse om informatie vraagt zal Brandpulse de Persoonsgegevens enkel verwerken om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief en/of een aanvraag heeft gedaan via de website van Brandpulse dan zal Brandpulse de Persoonsgegevens enkel gebruiken om deze(n) naar de Gebruiker toe te zenden.
 5. Brandpulse kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten, cases en/of andere informatie van Brandpulse die interessant voor Gebruiker(s) zouden kunnen zijn. Indien Gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij dit kenbaar maken via e-mail [info@brandpulse.nl] of telefonisch via +31(0)85-2106044.

Cookies

 1. Brandpulse maakt gebruik van zogenaamde cookies. Hierna wordt beschreven hoe en voor wie.
 2. Google Analytics: Op de website van Brandpulse wordt een cookie geplaatst door Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst, nadat dit geaccepteerd is middels de cookiebanner. Brandpulse gebruikt Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe Gebruikers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Brandpulse heeft hier geen invloed op. Brandpulse heeft Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 3. Social Media: Op de website van Brandpulse zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op de sociale netwerken; Facebook, Instagram, LinkedIn en X. Deze buttons werken door middel van code die vanuit de “providers” (Social kanalen) zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Brandpulse heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn en van X (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens van Gebruikers doen.
 4. Alle informatie die wordt verzameld door derden als in dit artikel beschreven, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door hun eigen servers in de Verenigde Staten. Alle partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele

Doorgifte aan derden

 1. Brandpulse zal de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  a. De doorgifte geschiedt aan een, door Brandpulse voor de in dit Privacy beleid bedoelde en opgesomde doeleinden, ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Brandpulse een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  b. Brandpulse op grond van wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleid kan de Gebruiker Brandpulse bereiken via e-mail: info@brandpulse.nl.
 3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@brandpulse.nl of zich middels de afmeldlink in de nieuwsbrief uit te schrijven.

Bewaartermijn

 1. Brandpulse bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Brandpulse op grond van een wettelijke bepaling verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

 1. Brandpulse heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.

Wijzigingen in het Privacy beleid

 1. Brandpulse behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Brandpulse adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
 

Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 21 maart 2024.