De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF in het kort) zet zich sinds 1914 in voor de ontwikkeling van de golfsport. Van clubondersteuning tot ‘missionariswerk’, de NGF doet het allemaal. Maar de golfsport ontwikkelen, dat doe je niet zomaar. Daar heb je effectieve campagnes voor nodig die de informatie opleveren waar je verder mee kunt.

Leer de golfer kennen

Het duidelijke missiestatement van de NGF – de golfsport ontwikkelen – valt uiteen in een aantal onderdelen. Een van de belangrijkste is ‘de golfer leren kennen, volgen en begrijpen’. In de praktijk betekent dat inzicht krijgen in de individuele golfliefhebber en nauwkeurig omgaan met dat inzicht.


Maar hoe pak je dat aan? Welke vragen stel je en welke verhalen vertel je om het juiste inzicht te krijgen? En bij wie doe je dat? Samen met NGF stelden we een plan van aanpak op voor hun e-mailings. En zorgden we ervoor dat de tool Copernica zo ingericht werd dat de NGF er het meeste uit kon halen voor hun specifieke situatie.

De green op orde

Vervolgens trainden we medewerkers, zodat zij zo efficiënt mogelijk e-mails en campagnepagina’s leerden inrichten, verzendlijsten konden gaan bewerken en natuurlijk de mails ook zelf konden gaan versturen. Alles om het opzetten, inrichten en in gang zetten van campagnes in-house mogelijk te maken.

Tijdens dat proces zijn we altijd bereikbaar en flexibel. Als er ergens haast bij is drinken we buiten kantooruren een kop koffie. Of lassen we een ontbijtsessie in om iets uit te zoeken of op te lossen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de samenwerking met andere partijen soepel verloopt. In een campagne komen namelijk altijd verschillende disciplines samen; teksten schrijft de NGF zelf, beelden komen van Laik, enzovoorts. Wij letten erop dat het proces van materiaal aanleveren, verwerken en afstemmen gestroomlijnd is.

Het juiste materieel

Zo komt er een intensieve samenwerking tot stand die ervoor zorgt dat de NGF sneller en effectiever bezig kan zijn met hun missie. En dankzij de openheid en het vertrouwen van de NGF kunnen wij ook altijd een vinger aan de pols houden om snel bij te springen als dat nodig blijkt. Kortgeleden maakten we bijvoorbeeld nog een handige poster met een how-to erop; de NGF gaf aan dat er behoefte aan was en een paar dagen later was hij klaar.

Om even te swingen met een golfmetafoor: eigenlijk stellen wij ons op als de perfecte caddie. Wij weten welk materieel past bij de uitdaging die er ligt en helpen met het kiezen en verbeteren van een aanpak. En ondertussen lopen we gezellig mee.

Key learnings


Stem je doelen af

Omdat de NGF een duidelijke missie had met specifieke uitdagingen, konden wij gericht helpen. Zulke focus zorgt ervoor dat je snel een duidelijke lijn uit kunt zetten.


Hoor bij je doelgroep

Ook al verzamel je data, het helpt als je feeling hebt met je doelgroep. Voordat je gaat meten kun je dan in eerste instantie al op basis van trends en actualiteiten een uiting inrichten.


Deel successen

Omdat de NGF ons regelmatig vertelt hoe de vlag erbij hangt, kunnen wij meedenken en ze snel verder helpen. Zo werken we niet voor maar met de NGF.

Wat vindt de klant?


‘Wanneer je een idee hebt dat vertaald moet worden naar een echte campagne, heb je soms behoefte aan een sparringpartner. Aan iemand die zorgt voor concretisering en aanscherping van jouw idee. Wij vinden zo’n sparringpartner in Brandpulse: zij denken mee en dagen ons uit. En uiteindelijk levert dat altijd beter resultaat op.’

Maarten Voermans, Manager Marketing en Communicatie bij de NGF.

Kun jij ook iemand gebruiken die je team coacht en op locatie meedenkt én -werkt?

Stuur